Олександр
Садовський

Виставки

Виставки 1998-го року:

«Триєнале українського живопису», м. Київ

Всеукріїнська виставка «60 років СХУ», м. Київ